O Kancelarii

Adwokat Żaneta Janeta oferuje kompleksową obsługę prawną
zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym.


Pomoc prawna świadczona jest m.in. w postaci:
- udzielania porad prawnych oraz analiz prawnych,
- przygotowywania pozwów, wniosków, środków zaskarżenia oraz innych pism procesowych,
- przygotowywania pism przed wszczęciem postepowania sądowego,
- sporządzania projektów umów i opinii prawnych,
- uczestnictwa i doradztwa w negocjacjach oraz we wszelkich formach postępowania ugodowego, które mają na celu doprowadzenie do kompromisowego rozwiązania spraw, bez konieczności wszczynania sporu,
- reprezentacji klienta w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracji rządowej, samorządowej i skarbowej oraz przed organami ścigania,
- obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Zakres Usług

Jestem absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach
oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Po ukończeniu, z wynikiem celującym, 5 – letnich magisterskich studiów prawniczych uzyskałam pozytywny wynik z egzaminu wstępnego
na aplikację adwokacką i zostałam wpisana na listę aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Katowicach.
W latach 2014 – 2016 odbywałam aplikację adwokacką, a następnie przystąpiłam do egzaminu adwokackiego,
z którego uzyskałam wynik pozytywny i zostałam wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.